קרעאן מוסא חומרי בנין ואנרגיה סולרית

כניסה לדרג'ת מכביש ערד

א-ש 08:00-17:00

052-5865533
פקס:08-6744216 טלפקס

אזור צפון

צפון

234 חנויות

אזור השפלה

שרון

100 חנויות

אזור המרכז

מרכז

245 חנויות

אזור ירושלים והסביבה

ירושלים והסביבה

84 חנויות

אזור דרום

דרום

209 חנויות

אזור השפלה

שפלה

53 חנויות